Tạo ra ý tưởng và biến nó thành sự thật

Chỉ có hai vấn đề trong cuộc sống

Không phải khá nhẹ nhõm khi nghe sao? Bạn chỉ có hai điều mà bạn cần quan tâm về nó. Không chỉ là có hai vấn đề- mà chúng còn khá đơn giản để giải quyết. Bạn đã sẵn sàng chưa?

Vấn đề số #1:  Bạn biết mình muốn gì nhưng lại không biết làm thế nào để đạt được nó.

Vấn đề số #2:  Bạn không biết mình muốn gì.

Bất cứ thứ gì bạn cho là vấn đề đều có thể giải quyết bằng một hoặc hai bước.

Bây giờ, vì chỉ có 2 vấn đề nên bạn cũng chỉ cần 2 giải pháp. Bạn cần tạo ra ý tưởng và biến nó trở thành hiện thực. Bạn phải lựa chọn và chắt lọc điều gì sẽ đến sau khi bạn thực hiện; và bạn phải làm rõ cách mà bạn thực hiền từ đầu đến khi kết thúc.

Não chúng ta có 2 bán cầu

Hóa ra hai vấn đề đó khớp với hai bán cầu não của bạn. Bộ phận “tạo ra ý tưởng” thì liên quan đến bán cầu não phải – hình ảnh, cử chỉ, phần sáng tạo trong suy nghĩ của chúng ta. Bộ phận “biến mọi thứ thành sự thật” được xác định là phần bên trái – khía cạnh tuyến tính, logic, hình dạng.

Để hiểu một cách khác về tính phân cực này chính là nếu như bạn biết được mình muốn gì và sắp sửa làm gì, kết quả là cơ hội cải thiện duy nhất của bạn. Đạt được thành công mà không cần nỗ lực chính là điều bạn muốn. Tuy nhiên, nếu bạn không chắc chắn về việc bạn phải hướng đến đâu hoặc chính xác là bạn đã làm gì, thì thách thức của bạn là xác định và làm rõ hình ảnh, kết quả, mục tiêu.

Quá trình tư duy cơ bản GTD

Bản chất kép này của công việc và thế giới của chúng ta đều liên quan hai câu hỏi chính mà chúng ta đã đề cập đến như “ quá trình tư duy cơ bản” – Kết quả mà bạn mong muốn là gì? Và, những kế hoạch tiếp theo? Đó là hai câu hỏi mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng phải hỏi và trả lời, để xác định xem bất kỳ thứ gì trong số những thứ này của chúng ta có ý nghĩa gì đối với chúng ta. Tôi phải làm gì với email này, mảnh giấy note này, với suy nghĩ này khi tôi lái xe về nhà? Kết quả nào, nếu có, bây giờ tôi có thể thực hiện nó không? Kế hoạch tiếp theo cần thiết là gì để đạt được kết quả đó? Những câu hỏi thường được trả lời cho chúng tôi hoặc hiển nhiên, ngoại trừ trong một cuộc khủng hoảng. Thông thường, chúng ta phải tạo ra một cái gì đó (quyết định những gì chúng ta thực hiện) và làm cho nó xảy ra (chọn một hành động tiếp theo để tiến lên phía trước).

Chào mừng bạn đến với “kiến ​​thức thể thao làm việc.”

Vậy thì, câu hỏi nào bạn cần trả lời, về những gì, tại thời điểm này? Nơi nào bạn cần đặt một số năng lượng tinh thần hơn để tìm ra những gì bạn đang cố gắng thực hiện, ở chân trời nào? Và những điều bạn vẫn cần phải thử thách bản thân và những người khác để quyết định những kế hoạch tiếp theo cần thực hiện, và ai sẽ thực hiện chúng?

Bạn không thể điều khiển thời gian

Quản lý thời gian? Không, bạn không thể điều khiển nó. Bạn chỉ điều khiển được suy nghĩ bạn thân thôi. Bạn phải trói chặt con ngựa hoang của tâm trí bạn bằng hai khía cạnh quan trọng trong khi bạn cưỡi nó – phương hướng và cách điều khiển. Tạo ra ý tưởng và biến nó trở thành hiện thực.

–David Allen
Comment