Sun Microsystems

CÔNG TY CÔNG NGHỆ SUN MICROSYSTEMS (SILICON VALLEY)

Trước quyết định sa thải 6000 nhân viên nhưng lại không thể giảm khối lượng công việc tương ứng, điều mà Sun Microsystems cần làm là giữ vững trạng thái và tinh thần cho các nhân viên còn lại, giúp họ giải quyết những yêu cầu công việc nhưng không mất đi sự hăng hái.

Sun Microsystems đã đầu tư cho nhân viên tham dự khoá huấn luyện GTD® với mong muốn toàn bộ nhân viên có thể hoàn thành công việc nhanh, hiệu quả dù khối lượng công việc nhiều.

Sau khoá huấn luyện, khối lượng công việc tại công ty đã được đánh giá, các dự án được dành ưu tiên và ít dự án bị gác lại. Nhờ công cụ quản lý quy trình làm việc hiệu quả GTD®, các nhà quản lý và nhân viên đã làm việc hiệu quả hơn.

Trong khi hầu hết các nhân viên đã nghĩ rằng họ bị xuống tinh thần, sau khi học GTD®, sự hài lòng của nhân viên Sun Microsystem đã tăng trở lại và đạt được về hiệu quả công việc.
Comment