GTD giúp Doanh nghiệp của bạn bằng cách nào?

Quá trình GTD được thiết kế để giải phóng tâm trí giúp mọi người có thể hoàn toàn tập trung năng lương vào nhiệm vụ trong tầm tay

Chủ Kinh doanh
Bạn cần kiểm soát mọi hoạt động hằng ngày của bạn cũng như có cái nhìn để định hướng những bước tiếp theo. GTD sẽ mang đến cho bạn phương pháp để đạt được cả hai điều trên, từ đó bạn có thể mở rộng  Kinh doanh của mình.  .
Các chuyên gia
Quá nhiều cuộc họp ư? Quá nhiều sự gián đoạn ư? Quá nhiều thư ư? Với GTD, bạn có thể phát triển mạnh trong môi trường bận rộn và đòi hỏi khắt khe nhất bằng cách tuân thủ các nhiệm vụ đã đặt ra của bạn. Và thư giản khi chọn nó!

Một khi quá trình được tiến hành trong Doanh Nghiệp của bạn, bạn sẽ nhìn thấy được những lợi ích sâu rộng:

  • Mọi người bắt đầu sắp xếp những việc ưu tiên với sự tự tin, và có thể phân biệt giữa những gì cần làm bây giời và những việc để sau. 
  • Mọi người ngừng việc mất tập trung. Sự thờ ơ, sơ suất, và quên lãng ít trở thành vấn đề hơn. 
  • Mọi người vượt qua sự trì hoãn. Mọi thứ được thực hiện sớm hơn. 

   Kết quả là, nhân viên của bạn sẽ được mở rộng tầm nhìn của họ, vượt ra ngoài trách nhiệm ngắn hạn để phát triển hơn trong vai trò mà bạn thuê họ làm.

Hội thảo GTD sẽ cung cấp cho mọi người của bạn các công cụ và phương pháp luận để nắm bắt bản chất các nguyên tắc GTD. Sau đó, bạn sẽ bắt đầu thấy những ảnh hưởng sâu sắc mà GTD mang lại cho các cá nhân, nhóm và thành công kinh doanh.
Comment