KHOÁ HUẤN LUYỆN GETTING THINGS DONE®

NHỮNG YẾU TỐ CƠ BẢN TRONG PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ CÔNG VIỆC GTD®

Với quy trình 5 bước của Getting Things Done®, mỗi cá nhân tại Aprati Foods đã học được các quản lý công việc để đạt đến “Nghệ thuật làm việc hiệu quả – Giải toả áp lực”.

“Chỉ khi tâm trí thư thái, sáng suốt, tập trung mới tự tin đưa ra quyết định hành động, xử lý mọi việc hiệu quả. Thực hành thuần thục phương pháp GTD không những sẽ duy trì được 3 yếu tố trên mà còn hình thành các thói quen và hành vi mới, giúp cân bằng trong cuộc sống, mang đến thành công và hạnh phúc bền lâu”.

  • Thời lượng: 1 ngày 
  • Nội dung: 
    • Phương pháp GTD® 
    • Cài đặt ứng dụng và thực hành 
    • Phân tích, đánh giá kết quả công việc
  • Giảng viên: Trainer Lê Hữu Nghĩa 
  • Địa chỉ: TP.HCM (huấn luyện trực tuyến qua ứng dụng Zoom)