Để Làm Việc Hiệu Quả

David Allen là một nhà tư vấn về năng suất làm việc và là tác giả của cuốn sách bán chạy nhất Getting Things Done, trong đó đề cập đến hệ thống hiệu quả về danh sách định hướng, được gọi tắt là: GTD. HBR: Hãy bắt đầu với thứ gì đó đơn giản. Anh hãy định nghĩa công việc mà mình làm như thế nào đi.
XEM THÊM

PR

Sơ lược về GTD

Điều gì khiến GTD khác biệt so với các kỹ thuật quản lý thời gian khác? David Allen, tác giả của cuốn Getting Things Done, đã đề xuất một cách khác biệt về cơ bản. David cho rằng những gì được yêu cầu không phải là quản lý thời gian khó nắm bắt mà thực […]
XEM THÊM

6 Lợi ích của Việc Thực hiện toàn bộ Chương Getting Things Done®

Thực hiện— Sử dụng ngôn ngữ thông dụng của hệ thống thông qua các nhóm và các tổ chức để cải thiên thói quen hiệu suất sẽ dẫn đến nhiều kết quả dễ dự đoán hơn Hiệu suất làm việc— Giảm sự quá tải trong tinh thần và thêm năng lượng cho các nhiệm vụ […]
XEM THÊM

Phương pháp GETTING THINGS DONE là gì?

Phương pháp Getting Things Done (GTD) được đặt ra để giải quyết chính xác các vấn đề. Nó là tập hợp các quy trình và thói quen như : Một lịch trình cho các hoạt động quan trọng về thời gian gọn gàng và được cập nhập liên tục. Một danh sách rõ ràng và […]
XEM THÊM