Câu chuyện thành công

Sun Microsystems

CÔNG TY CÔNG NGHỆ SUN MICROSYSTEMS (SILICON VALLEY) Trước quyết định sa thải 6000 nhân viên nhưng lại không thể giảm khối lượng công việc tương ứng, điều mà Sun Microsystems cần làm là giữ vững trạng thái và tinh thần cho các nhân viên còn lại, giúp họ giải quyết những yêu cầu công […]
XEM THÊM

Airbus International

CÔNG TY AIRPLUS INTERNATIONAL Nhân viên tại Airplus International, một trong những công ty cung cấp giải pháp thanh toán du lịch kinh doanh toàn cầu cho các tập đoàn đã có những kết quả tích cực sau khi tham dự khoá huấn luyện GTD®  • 72% số người được hỏi báo cáo tăng hiệu […]
XEM THÊM