Để Làm Việc Hiệu Quả

Chuyên gia David Allen chia sẻ: “Bạn không thể quản lý thời gian. Vấn đề lớn là bạn thường xuyên rơi vào trạng thái mất kiểm soát và xao nhãng bởi hàng tá thứ phải làm. GTD® giúp bạn đạt được và duy trì trạng thái “tâm tịnh như nước”, bằng cách thúc đẩy năng suất và sáng tạo cao độ từ một tinh thần minh mẫn”.
XEM THÊM: PHƯƠNG PHÁP GTD®

PR

PHƯƠNG PHÁP CẢI THIỆN HIỆU SUẤT CÔNG VIỆC GETTING THINGS DONE – GTD®

Phương pháp Getting Things Done - GTD® phát triển bởi chuyên gia David Allen sẽ nâng cấp hiệu suất DN của bạn dựa trên nguyên tắc “tập trung và kiểm soát việc cần làm”.
XEM THÊM

MÁCH BẠN GIẢI PHÁP CẢI THIỆN NĂNG SUẤT DOANH NGHIỆP

Cùng STEP tìm hiểu những nguyên nhân gây ra hiệu suất đội ngũ thấp và giải pháp cho thực trạng này các DN Việt Nam nên áp dụng.
XEM THÊM

Sơ lược về GTD

Điều gì khiến GTD khác biệt so với các kỹ thuật quản lý thời gian khác? David Allen, tác giả của cuốn Getting Things Done, đã đề xuất một cách khác biệt về cơ bản. David cho rằng không phải là quản lý thời gian khó nắm bắt mà thực tế là quản lý bản […]
XEM THÊM