Để Làm Việc Hiệu Quả

Chuyên gia David Allen chia sẻ: “Bạn không thể quản lý thời gian. Vấn đề lớn là bạn thường xuyên rơi vào trạng thái mất kiểm soát và xao nhãng bởi hàng tá thứ phải làm. GTD® giúp bạn đạt được và duy trì trạng thái “tâm tịnh như nước”, bằng cách thúc đẩy năng suất và sáng tạo cao độ từ một tinh thần minh mẫn”.
XEM THÊM: PHƯƠNG PHÁP GTD®

PR

QUY TRÌNH, CÔNG CỤ QUẢN LÝ HIỆU SUẤT GIÚP DOANH NGHIỆP TỐI ƯU CHI PHÍ NHÂN SỰ

Cùng STEP Education tìm hiểu khái niệm, mối liên hệ với khả năng tối ưu chi phí nhân sự và quy trình điển hình của việc quản lý hiệu suất trong DN nhé.
XEM THÊM

“QUẢN TRỊ HIỆU SUẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP GTD” – TRAO GIÁ TRỊ ĐẾN ĐỘI NGŨ NÒNG CỐT TẬP ĐOÀN THÀNH THÀNH CÔNG (TTC)

Khóa Huấn Luyện "Ứng dụng Getting Things Done vào quản trị hiệu suất doanh nghiệp" diễn ra vào ngày 15/10/2020, dành cho Ban Giám Đốc và các Trưởng phòng ban thuộc tập đoàn Thành Thành Công (TTC).
XEM THÊM

BẢN CHẤT PHƯƠNG PHÁP CẢI THIỆN HIỆU SUẤT GETTING THINGS DONE – GTD®

Phương pháp Getting Things Done - GTD® phát triển bởi chuyên gia David Allen sẽ nâng cấp hiệu suất DN của bạn dựa trên nguyên tắc “tập trung và kiểm soát việc cần làm”.
XEM THÊM