Blogs

Bạn có luôn giữ mọi việc nhỏ nhặt trong đầu không? —DAVID ALLEN

Một trong những cạm bẫy lớn nhất trong việc phát triển doanh nghiệp chính là khó khăn không ngờ tới đối với việc quản lý cá nhân: nếu như bạn không tin tưởng vào hệ thống của mình, bạn sẽ không thể bỏ qua các chi tiết nhỏ nhất và bạn cũng sẽ hạn chế […]
XEM THÊM

6 mô hình tinh thần GTD® để tự động hóa năng suất của bạn

Hãy tìm kiếm “cách thức tăng năng suất” trên Google và bạn sẽ nhận được một danh sách các cách khác nhau để có năng suất cao hơn Những gì bạn cần không phải là những mẹo và thủ thuật mới, mà là những cách nghĩ mới về công việc. Một khi bạn thay đổi […]
XEM THÊM

GTD giúp Doanh nghiệp của bạn bằng cách nào?

Quá trình GTD được thiết kế để giải phóng tâm trí giúp mọi người có thể hoàn toàn tập trung năng lương vào nhiệm vụ trong tầm tay Một khi quá trình được tiến hành trong Doanh Nghiệp của bạn, bạn sẽ nhìn thấy được những lợi ích sâu rộng: Mọi người bắt đầu sắp […]
XEM THÊM