Góc Lãnh Đạo

BẢN CHẤT VÀ NGUYÊN TẮC GIA TĂNG SÁNG TẠO NƠI CÔNG SỞ

“Làm thế nào để thúc đẩy năng lực sáng tạo của tổ chức lên cao nhất?”. Cùng STEP tìm hiểu gốc rễ của sáng tạo và quá trình “khai quật” tiềm năng này cho các tổ chức.
XEM THÊM

PHƯƠNG PHÁP CẢI THIỆN HIỆU SUẤT CÔNG VIỆC GETTING THINGS DONE – GTD®

Phương pháp Getting Things Done - GTD® phát triển bởi chuyên gia David Allen sẽ nâng cấp hiệu suất DN của bạn dựa trên nguyên tắc “tập trung và kiểm soát việc cần làm”.
XEM THÊM

MÁCH BẠN GIẢI PHÁP CẢI THIỆN NĂNG SUẤT DOANH NGHIỆP

Cùng STEP tìm hiểu những nguyên nhân gây ra hiệu suất đội ngũ thấp và giải pháp cho thực trạng này các DN Việt Nam nên áp dụng.
XEM THÊM