Góc Lãnh Đạo

“QUẢN TRỊ HIỆU SUẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP GTD” – TRAO GIÁ TRỊ ĐẾN ĐỘI NGŨ NÒNG CỐT TẬP ĐOÀN THÀNH THÀNH CÔNG (TTC)

Khóa Huấn Luyện "Ứng dụng Getting Things Done vào quản trị hiệu suất doanh nghiệp" diễn ra vào ngày 15/10/2020, dành cho Ban Giám Đốc và các Trưởng phòng ban thuộc tập đoàn Thành Thành Công (TTC).
XEM THÊM

CHÂN DUNG VỊ SẾP TỐT : 10 TIÊU CHUẨN “HÀNH VI OXY” ĐÚC KẾT BỞI GOOGLE

Trong hơn 10 năm, dự án Project Oxygen đã xác định được 10 tiêu chuẩn “hành vi oxy” - tạo dựng thành công và hình ảnh cho nhà quản lý (đo lường bằng doanh thu, sự hài lòng và hiệu suất tập thể). Hãy cùng STEP tìm hiểu đâu là những tính cách và hành vi tạo nên vị sếp tốt.
XEM THÊM

05 XU HƯỚNG QUẢN TRỊ 2020 GIÚP DOANH NGHIỆP TẠO ĐỘT PHÁ

Bài viết giúp lãnh đạo tập đoàn, công ty có cái nhìn tổng quan về các xu hướng quản trị phù hợp trong giai đoạn mới của nền kinh tế Việt Nam; từ đó định hướng áp dụng vào tổ chức.
XEM THÊM