CÂU CHUYỆN CÁ NHÂN

Komal Thakkar đã sử dụng GTD® – nghệ thuật làm việc hiệu quả, giải toả áp lực được 15 năm và sau khi ứng dụng GTD® vào cuộc sống [...]

Komal Thakkar

CÂU CHUYỆN CÁ NHÂN

Sau khi áp dụng phương pháp quản lý hiệu quả công việc GTD® , Bob tin rằng anh đã trở thành một người chồng, một người cha, và một giáo viên tốt hơn [...]

Câu chuyện GTD® của Bob

CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG

Sau khoá huấn luyện, khối lượng công việc tại công ty đã được đánh giá, các dự án được dành ưu tiên và ít dự án bị gác lại. Nhờ công cụ quản lý quy trình làm việc [...]

Sun Microsystems

CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG

Nhân viên tại Airplus International, một trong những công ty cung cấp giải pháp thanh toán du lịch kinh doanh toàn cầu cho các tập đoàn đã có những kết quả [...]

Airbus International